لوله گرانول | قیمت پخش لوله گرانول و پودری در تهران به مناسبترین قیمت

لوله پلیکا گرانول

لوله پلیکا گرانول تولیدی در این مجموعه با بهترین کیفیت جهت مصارف هواکشی ، کشاورزی و آبرسانی موجود می باشد.

تولید لوله گرانول بهترین کیفیت بهترین قیمت

لوله پلیکا گرانول و پودری غیر استاندارد ( بی مهر ) تولیدی در این مجموعه در سایز

و وزن های مختلف به شرح زیر می باشد

لوله پلیکای گرانول سایز  ۶۳  در وزن های     ۴    –    ۴٫۵   –    ۴٫۸   کیلو

لوله پلیکا گرانول سایز  ۹۰  در وزن های    ۵٫۷   –    ۶٫۳    کیلو

لوله پلیکا گرانول سایز ۱۱۰  در وزن های   ۷     –      ۹    کیلو

لوله پلیکا گرانول سایز  ۱۲۵  در وزن های  ۱۱   –     ۱۲     کیلو

لوله پلیکا گرانول سایز  ۱۶۰  در وزن های    ۱۳   –    ۱۸    –    ۲۴     کیلو

لوله پلیکای گرانول سایز  ۲۰۰  در وزن های     ۱۹  –    ۲۰   –    ۲۵      کیلو

لوله پلیکا گرانول سایز  ۲۵۰  در وزن های     ۲۸   –   ۳۰   –   ۳۵    –  ۴۵    کیلو

لوله پلیکا گرانول سایز  ۳۱۵  در وزن های     ۵۰     –     ۶۵    کیلو


منبع این نوشته : منبع
لوله ,گرانول ,پلیکا ,سایز , کیلو ,کیلو ,لوله پلیکا ,پلیکا گرانول ,گرانول سایز , کیلو لوله ,کیلو لوله ,لوله پلیکا گرانول ,لوله پلیکای گرانول